hyperlink

 
хипервръзка - връзка между елемент (например дума, фраза, символ или изображение) в хипертекстов документ и друг елемент в същия документ, в друг документ, файл или скрипт. Потребителят активира връзката чрез щракване върху свързания елемент, който обикновено е подчертан или оцветен различно от останалата част от документа, за да покаже, че елементът е свързан. В хипертекстови документи на езиците за маркиране SGML и HTML хиперв-ръзките се обозначават посредством тагове. Тези тагове по принцип не са видими за потребителя.
Виж също: : hot link , hypertextКоментирай свободно:

Send error button

Вземи линк: