a-bone

 

Азиатско-тихоокеанският гръб­нак на Интернет, който свързва потре­бители в страни от източна и южна Азия и Австралия със скорости на линии Т1 или по-високи, без да се налага да се изп­ращат данни през устройство в Северна Америка. А-Bone е стартиран от Asia Internet Holding Co., Ltd. през 1996 годи­на. До 1998 година общо 13 страни са свързани към концентратора на А-Bone в Япония. А-Bone включва също връзки към Европа и САЩ.


Виж също: backboneКоментирай свободно:

Send error button

Вземи линк: