internet2

 
Интернет2 - проект за разработка на компютърна мрежа, стартиран през 1996 г. от група от 120 университета под покровителството на Уни- верситетската корпорация за напреднали Интернет разработки (University Corporation for Advanced Internet Development - UCAID). Консорциумът сега се ръководи от повече от 190 университета, работещи съвместно с промишлеността и правителството. Целта на Интернет2, чийто високоскоростен, оптичен гръбнак е пуснат онлайн в началото на 1999 г., е разработката на съвременни Интернет технологии и приложения за употреба в изследванията и образованието на университетско ниво. Въпреки че не е отворен за обществена употреба, Интернет2 и разработените от неговите членове технологии и приложения са предназначени да облагодетелстват и потребителите на комерсиалния Интернет. Някои от тези нови технологии включват IPv6, мулти- кастинг и качество на услугата (QoS). Интернет2 и Интернетът от следващо поколение (Next Generation Internet - NGI) са допълващи се инициативиКоментирай свободно:

Send error button

Вземи линк: