abeline

 

Мрежа с висока производи­телност, разработена от Qwest Commu­nications, Nortel и Cisco Systems, която трябва да осигури гръбначна мрежа за проекта Internet2. Abeline свързва giga-РоР точки на присъствие, създадени от проекта Internet2, и членуващите в нея институции, като позволява на свърза­ните институции да разработват по­сложни мрежови услуги и приложения.


Виж също: gigaPoP , Internet2Коментирай свободно:

Send error button

Вземи линк: