abc

 
Пълно наименование: Atanasoff-Berry Computer

Компютър на Атанасов-Бери = първият електронен цифров компю­тър, създаден от Джон Атанасов и Кли-фърд Бери от Щатския университет в Айова през 1942 година. 2. Акроним на automatic brightness control. Автомати­чен контрол на яркостта = интегрална схема, която променя яркостта на мони­тор, за да компенсира заобикалящото осветление. 3. Важен език и среда за програмиране от CWI, Холандия. Този интерактивен, структуриран език от ви­соко ниво е лесен за изучаване и използ­ване. Той не е език за програмиране на системи, а е подходящ за обучение.

Коментирай свободно:

Send error button

Вземи линк: