ВЕЛИНГРАД - КЪЩА МУЗЕЙ "ВЕЛА ПЕЕВА"

- Секция География

ВЕЛИНГРАД - КЪЩА МУЗЕЙ "ВЕЛА ПЕЕВА"През 1948 г. трите села Каменица, Лъджене и Чепино са обединени в град с името на народната героиня Вела Пеева - Велинград. От 28 август 1951 г. е утвърдено разкриването на къща музей "Вела Пеева". Първата експозиция на музея е открита през 1953 г. Впоследствие експозицията на музея е преустройвана, разширявана и обновявана няколко пъти - 1959, 1963, 1964 и 1968 г. При тези преустройства автентичността на сградата се запазва, вътрешното пространство не се променя.

През 1968 г. в първия етаж е уредена документална експозиция за живота и дейността на народната героиня, а на втория етаж е възстановена обстановката, в която са живели Вела Пеева и семейството й.Голямата посещаемост на музея (годишно от 150 000 до 250 000 души), а и необходимостта от зала за културно-масова работа налагат както чести преустройства, така и построяване на помощна сграда към къщата музей. Ново уредената експозиция разкрива по-цялостно живота и дейността на Вела Пеева и въздейства много по-емоционално. Въздействието на новата експозиция е подсилено и от ликторските текстове с драматизация на отделни моменти от нейния живот на фона на подходящ съпровод по музика на композитора К. Цибулка и режисура на Н. Мащенко.

През май 1982 г. във връзка с честването на 60-годишния юбилей на народната героиня е открита новата експозиция. Документалната й част заема площ от 280 м2, разположена в 7 зали на новопостроената сграда и дома на Вела Пеева, който е функционално свързан с новата сграда. Архитектурният външен вид на стария дом е запазен. Частично е променено вътрешното му пространство. В оригинал са запазени стаята на родителите на първия етаж и стаята на сестрите Вела и Гера на втория. Скромната обстановка, в която е живяла Вела Пеева, връща десетилетия назад и разкрива реда и строгата атмосфера, в която се формира характерът на героинята.

В експозицията са показани 110 експоната (снимки, документи и вещи), които на фона на общото революционно движение в района отразяват живота и дейността на Вела Пеева. Лъчезарният образ на Вела Пеева и дълбоко съдържателните думи на др. Тодор Живков: "Народ, който ражда дъщери като Вела Пеева, е безсмъртен", ни въвеждат в експозицията. Пред посетителите са вълнуващите реликви от детските години: плоча, сметало, тетрадки, рисунки и Велините усмивки от десетките снимки, пренесли до нас младежкия й устрем и вяра в човешките добродетели. Много книги, четени от Вела, и нейни мисли, посочени в експозицията под формата на текстове, доразкриват богатата й душевност и хуманност. Усетът й към знания не секва въпреки взетото от нея решение да посвети себе си на революцията и въоръжената борба. В бойната група и в партизанския отряд със своето слово във в. "Просветител", с писма и лекции Вела зове на борба чепинската младеж, поддържа духа на другарите си в землянката в м. Баталач, смело влиза в схватки с врага, служи за пример и неслучайно е приета за член на комунистическата партия.

В музея посетителите отблизо се запознават с оставените следи от Вела, виждат възстановената землянка, в която Вела зимува през зимата на 1944 г. Тук тя организира посрещането на новата 1944 г. и честването на 8 март - този мразовит 8 март, на който за последен път Вела е с другарите си. Започват скитания от бивак на бивак. Специална карта отразява пътя на Вела през 37-те героични дни, започнали от Марта бивак. Дикторски текст възпроизвежда героичните битки и изживяванията на Вела Пеева през тези 37 безпримерни дни.В кинозалата ни посреща вълнуващият разказ на бойните другари на Вела, генерал-полковник Атанас Семерджиев, сестрата на Вела Гера и др., обещанията на съвременното младо поколение да живее и твори, стремейки се да достигне нейните добродетели.

Над 1000 колектива с името на Вела усвояват знания, овладяват умения, преизпълняват планове, творят новия живот. Музеят поддържа връзка с тях и заедно провеждат вечери, посветени на героинята, урежда рецитали, концерти, на които се изпълняват любими музикални произведения на Вела. Масово се провеждат вечери, посветени на съветската песен, която се е пеела от ремсовата младеж на Каменица през 1941 - 1944 г.Къщата музей "Вела Пеева" се намира в кв. Каменица" на ул. "Георги Кирков". Допълнителни обекти;Бялата скала. Това е лобното място на Вела Пеева. Намира се на 10 км западно от Велинград. Наблизо е х. Кладова.Връх Милеви скали е увенчан с подвига на загиналите 12 партизани, между които и командира на III оперативна зона Методи Шатаров. Величествен паметник и хижа паметник увековечават героизма на партизаните. Специален път води в северна посока от града по билото до паметника и хижата.Гробът на Вела Пеева е на хълма в центъра на града.


Коментирай свободно: