шок

шокът, шока, мн. шокове, (два) шока, м.
1. Рязко отпадане на организма, внезапна слабост, предизвикана от психическа или физическа болка. Изпадам в шок.
2. Прен. Рязко отслабване на нещо, изпадане в недееспособност. Икономиката е в шок.
3. Прен. Жарг. Вид удар по главата с кокалчетата на ръката.
? прил. шоков, шокова, шоково, мн. шокови (в 1 и 2 знач. ). Шокови цени.
? Шокова терапия. Спец.
1. Вид психиатрично лечение чрез пропускане на електрически ток през мозъка за кратко време.
2. В икономиката – рязко въвеждане на строги мерки за преустройване съобразно изискванията на пазарното стопанство.Коментирай свободно:

Send error button

Вземи линк: