адрес

мн. адреси, (два) адреса, м.
1. Надпис на писмо, колетна пратка, телеграма и под., чрез който се посочва името и местонахождението на получателя. Това писмо е с погрешен адрес.
2. Местонахождение, местожителство. Кажи ми точния си адрес.
? прил. адресен, адресна, адресно, мн. адресни. Адресна регистрация. Адресно бюро.
? Говоря по адрес (на някого). Говоря лошо за някого в негово отсъствие; изказвам се отрицателно за някого пред трето лице; злословя.
? Сбъркал съм адреса. Не се отправям, не се отнасям към когото трябва; подвеждам се, греша.Коментирай свободно:

Send error button

Вземи линк: