препратка

мн. препратки, ж.
1. Само ед. Препращане.
2. Бележка в книга, с която се препраща към друг пасаж, друга книга и т. н.Коментирай свободно:

Send error button

Вземи линк: