коментар

мн. коментари, (два) коментара, м. Писмено изложени или устни разяснения и разсъждения по обществено-политически или културни събития, по произведения, текстове; интерпретация.
? прил. коментарен, коментарна, коментарно, мн. коментарни. Коментарно предаване. Коментарна рубрика.
? Коментарии. Само мн. Разисквания, одумвания, обикн. неодобрителни. Коментариите са излишни.



Коментирай свободно:

Send error button

Вземи линк: