автомат

мн. автомати, (два) автомата, м.
1. Устройство или механизъм, които изпълняват многократно една и съща работа без непосредственото участие на човека. Телефонен автомат. Игрален автомат.
2. Индивидуално автоматично стрелково оръжие; шмайзер.Коментирай свободно:

Send error button

Вземи линк: