еманация

ж., само ед.
1. Спец. Във физиката – излъчване на радиоактивни вещества.
2. Прен. Излъчване, което представя цялото многообразие и същност на нещо. Еманация на българския дух.Коментирай свободно:

Send error button

Вземи линк: