а1

съюз.
1. За съпоставяне на еднородни части пред или след отрицание в простото изречение или на прости изречения в едно сложно. Не аз, а той трябва да се срамува от поведението си. Ей там е пощата, а малко по-нататък е книжарницата. Той им диктува, а те пишат.
2. За противопоставяне на прости изречения и изразяване на контраст, несъответствие, несъвместимост. Очаквах разбиране, а се сблъсках с озлобление и враждебност. Тук грее слънце, а каква мъгла беше в ниското. Млад човек е още, а косата му побеляла.
3. За присъединяване на изречение или части на изречение. Минаха години и всичко се промени. А той все още не се завръщаше.
? А – а. За съотнасяне на последователни или взаимнозависими действия. А днес да отиде, а утре да се обади по телефона – така измина цяла година, без да се видят и чуят. А малко си се разсеял, а са те обрали – няма да усетиш дори!Коментирай свободно:

Send error button

Вземи линк: