civil


1. граждански
CIVIL case юр. гражданско дело/процес
CIVIL death юр. пълно лишаване от граждански права
CIVIL disobedience пол. организирана пасивна съпротива
CIVIL engineering строително инженерство
CIVIL law гражданско право, шт. римско/нецърковно право
CIVIL list фин. цивилна листа
CIVIL marriage граждански/нецърковен брак
CIVIL rights граждански права (ам. особ. за негрите)
CIVIL rights movement движение за зашита на гражданските права
2. цивилен, невоенен
CIVIL aviation гражданска, особ. търговска авиация
CIVIL servant държавен Служител, чиновник
С. Service държавните (нс военни) ведомства, държавна служба
CIVIL war гражданска/междуособна война
3. учтив, любезен, вежлив

Send error button

Вземи линк: