abandoned


1. изоставен, напуснат, захвърлен
2. безпътен, развратен, разюздан
yon ABANDONED wretch! мръсник!
an ABANDONED woman паднала жена

Send error button

Вземи линк: