Полезни статии по Компютри

N
Статия
 
1.  Инсталиране на xmms под Ubuntu
2.  Прехващане на telnet сесия
3.  Архитектура на дисковата памет- Част 3
4.  Умения за инсталиране на Gnu/Linux
5.  Процесори матрици- SIMD процесори- Част 1
6.  Въведение в паралелната обработка- Част 1
7.  Бързо и лесно компилиране на ffmpeg и vlc-0.9.8a под Debian 4.0
8.  Процесори матрици- SIMD процесори- Част 2
9.  Графични среди под GNU/Linux
10.  Паралелни компютри с потоково управление- Част 2
11.  Положителни и отрицателни черти на Gnu/Linux
12.  Систолични процесори- Част 2
13.  Архитектура на дисковата памет- Част 1
14.  Архитектура на паметта в паралелните компютри
15.  Комуникационни мрежи- Част 3
16.  GNU/Linux
17.  Балансиране и висока стабилност на Apache чрез haproxy,wackamole,spread на Debian Etch
18.  Историята на GNOME
19.  Примерна инсталация на Fedora Core 4
20.  Паралелни компютри с потоково управление- Част 1