Полезни статии по История

N
Статия
 
1.  АРИСТОТЕЛ. Една уникална личност
2.  ПЛАТОН 427 пр, Хр. - 347 пр. Хр. Една уникална личност
3.  РЕНЕ ДЕКАРТ 1596 - 1650. Една уникална личност
4.  МАРТИН ЛУТЕР 1483 - 1546. Една уникална личност
5.  ТОМАС МАЛТУС 1766 - 1834. Една уникална личност
6.  КАРЛ МАРКС 1818 - 1883. Една уникална личност
7.  ЗИГМУНД ФРОЙД 1856 - 1939. Една уникална личност
8.  ЕДУАРД ДЕ ВЕР, известен повече като УИЛЯМ ШЕКСПИР 1550 - 1604- Една уникална личност
9.  ЛЕОНАРД ОЙЛЕР 1707 - 1783. Една уникална личност
10.  ГРЕГОР МЕНДЕЛ 1822 - 1884. Една уникална личност
11.  МИХАИЛ ГОРБАЧОВ 1931. Една уникална личност
12.  МОХАМЕД 570 - 632 - Една уникална личност
13.  МОЙСЕЙ 1300 г. пр. Хр. Една уникална личност
14.  ЮСТИНИАН I 483 - 565. Една уникална личност
15.  ЧИНГИС ХАН ок. 1162 - 1227. Една уникална личност
16.  НИКОЛАЙ КОПЕРНИК 1473 - 1543. Една уникална личност
17.  ЕДУАРД ДЖЕНЪР 1749 - 1823. Една уникална личност
18.  УИЛЯМ ЗАВОЕВАТЕЛЯ ок. 1027 - 1087. Една уникална личност
19.  ЛУИ ДАГЕР 1787 - 1851. Една уникална личност
20.  ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН 1743 - 1826. Една уникална личност