СЛИВЕН - МУЗЕЙ "СЛИВЕНСКИ ЗАТВОР"

- Секция География

СЛИВЕН - МУЗЕЙ "СЛИВЕНСКИ ЗАТВОР"Сградата, в която по-късно е настанен затворът, е строена през 1843 г. Отначало тя служи за главен корпус на първата текстилна фабрика, създадена от Добри Желязков-Фабрикаджията. Внушителните й размери правят впечатление на всички пътешественици, посетили града. След Освобождението (1878 г.) сградата се ползва за фабрика от частните акционерни дружества "Напредък" и "България". През 1904 г. главното здание и част от източния двор са превърнати в затвор. Сградата на затвора е дълга 30 м и е висока 16 м. Тя е триетажна с дебелина на зидовете 1,2 м. Състои се от шест крила - по две на всеки етаж. Затворът е обграден с каменна стена, висока - 4 - 5 ми дебела 1,5 м. В двора са разположени работилниците и специална площадка, където е стърчала бесилката. Западно от централната сграда на затвора се намират ниски помещения, заобиколени с висока ограда, в които са излежавали своите присъди жените.

Политическата история на затвора започва от май 1918 г. и продължава до 8 септември 1944 г. На тази дата са освободени последните политически затворници от Сливенския затвор.През 1960 г. северното крило на първия етаж на сградата се предоставя на музея за разкриване на експозиция от текстилното производство в Сливен (открита през 1964 г.). В южното крило на същия етаж се разкрива експозицията за живота на политическите затворници (открита през 1965 г.). Експозициите съществуват до 1980 г., когато започва реставрация на сградата.С решение на Секретариата на ЦК на БКП от 1974 г. Сливенският затвор е обявен за исторически паметник и превърнат в Музей на политическите затворници.Сега се подготвя уреждането на нова експозиция, която положително ще разкрие цялостната история на сградата. Предвидено е музеят да заеме трите етажа на централната сграда, част от административната, женското отделение и двора. Разработените тематикоекспозиционни планове предвиждат тук да бъдат настанени: експозиция за първата текстилна фабрика; за живота на политическите затворници - 1918-1936 г.; за живота на политическите затворници в централния политически затвор - 1937-1940 г.; експозиция за живота на политическите затворници от военния затвор - 1941 - 1944 г.; за живота на затворниците от местния затвор - 1941-1944 г. Ще бъдат реставрирани и експонирани ковачницата и банята с пералнята, интериор в две единични и една двойна килия, съответно от 1918 г. на участничките в женския бунт и на гюмюрджинци и на осъдените от 1925 г. Ще бъде възстановена килията, откъдето през 1924 г. избягват 9 затворници. Ще се пресъздаде интериорът от 40-те години в пет единични и една обща килия.

Предвижда се зала за лекции и прожекции на филми. Ще бъдат възстановени бръснарницата, лавката, надзирателската стая.На втория етаж се предвижда да бъде разгърната експозиция на отдел "История на капитализма и работническото революционно движение в окръга". С помощта на богат снимков, документален и веществен материал експозицията ще показва твърде рано развилия се капитализъм в района, както и формирането на работническата класа, нейните борби за политически и социални правдини. Тази експозиция ще обхване периода от 1878 до 1944 г. Тя ще обхване и част от административната сграда, в която ще бъдат възстановени стаята за свиждания и караулното помещение. Ще се възстанови изцяло женското отделение с три килии, карцерът, надзирателската стая, пералнята, тоалетната към нея. В двора на затвора ще бъде възстановено карето - място за разходка на политзатворниците. Ще се възстанови и стената, която го разделя на две части. В най-северната му част ще се отбележи по подходящ начин бесилката. Затворът музей се намира на пл. "Свобода" 11.

Допълнителни обекти: Окръжен исторически музей. Разполага с уредени експозиции на отделите "Археология", "Възраждане и национално освободителни борби" и "Етнография". Представлява голям интерес за гостите на града.Къщата на сливенския бит от края на XIX и началото на XX в. Тя е забележителен паметник на културата и архитектурата от началото на XIX в. Строена е от тревненски майстори. Има интересни дърворезби и стенописи. Музей на текстилното производство. В близост до музея затвор е уреден Музей на текстилното производство в национален мащаб. Той проследява зараждането и развитието на текстилната индустрия до наши дни.


Коментирай свободно: