СЛЪНЧОГЛЕДОВ ВОЛОВОДЕЦ - (Orobanche cumana)

- Секция Биология

СЛЪНЧОГЛЕДОВ ВОЛОВОДЕЦ - (Orobanche cumana)Слънчогледовият воловодец, известен повече под името синя китка, най-лесно ще откриете, когато слънчогледите започнат вече да цъфтят. В тях и най-лесно ще го познаете, защото от всичките 25 вида воловодец, които се срещат у нас и които много трудно се различават един от друг само по външните си белези, единствено той напада слънчогледа. Слънчогледовият воловодец се развива като едногодишно растение с изправено, високо най-много до петдесетина сантиметра жълто до жълто кафяво неразклонено стъбло.

То е покрито с къси жлезисти власинки и с десетина последователно разположени дълги до 1 см кафеникави люспи. Цветовете на този вид воловодец са събрани в доста рядко връхно класовидно съцветие (по дължина то е равно или е по-дълго от останалата част на стъблото) и са приседнали в пазвите на яйцевидно ланцетни покривни люспи, дълги до 12 мм.

Цветовете са тръбести, към върха дъговидно извити (наподобяват параходен комин) , с ясно двуустен, плитко 5-делен, син до виолетово обагрен отвор, поради което цялото растение отдалече наистина прилича на синя китка или на зюмбюл, както го и наричат на много места у нас.Слънчогледовият воловодец подбира жертвите си главно сред представителите на сложноцветните растения. В дивата природа най-често напада пелина. Същевременно той е и злостен плевел паразит.

От неговите набези, особено в миналото, ежегодно страдали слънчогледовите ниви. Често корените само на едно слънчогледово растение "трябвало" да изхранват по двадесетина, а понякога и по 130 цветоносни стъбла на готованеца. Този вид воловодец понякога "обсажда" и тютюневите растения. Тютюнът се напада обаче по-често от разклонения воловодец, когото нашият народ нарича "чума". Неговото латинско име е Orobanche ramosa. Той се отличава лесно от синята китка по разклонените си стъбла.


Коментирай свободно: