Слънчев часовник

- Секция Любопитно

слънчев часовникПостави празна саксия на мяс­то, което се огрява от слънце­то през целия ден и в отвора на дъното й вмъкни дълга пръчка. Сянката на пръчката започва да пълзи по горния ръб на саксията и да следва видимото движение на Слънцето по небосвода. С помота на отбележи местата, върху които пада сян­ката на пръчката в съответни­те цели часове. Щом Слънцето се появи, и часовникът започва да работи.

Поради въртенето на Земята около оста й ти се струва че Слънцето пътува над нас от изток на запад по траектория, която има форма на полуокръжност. Сянката на пръчката следва, това движение и непре­къснати се мести по ръба на вътрешната стена на саксията. Стената е наклонена спрямо дъ­ното, поради което слънчевите лъчи падат върху нея почти пер­пендикулярно! Сянката се очер­тава точно.
 

 

 


Коментирай свободно: