СИСТЕМИ РАМКОВИ КОШЕРИ И ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТАТА С ТЯХ

- Секция Биология

В България до 80-те години на XIX в. се пчеларствало с примитивни кошери. Литературните данни сочат, че у нас от 1884 г. започва отглеждането на пчелни семейства в рамкови кошери - в началото кошери система Дзирзон, след това система Лаянс и от 1901 г. система Дадан - Блат.
Според статистическите данни в страната ни през 1903 г. пчелните семейства в тръвни представляват 96,3% от общия брой семейства. Броят на тръвните кошери в българското пчеларство намалява през годините и през 1987 г. те са само 2,64%. За периода от 1989 г. до днес няма данни за пчеларстване с примитивни кошери, което предполага, че в пчеларската практика се работи само с рамковите кошери.
Най използвани в българското пчеларство са няколко системи кошери от групата на стоящите: Дадан - Блат, Лангстрот - Рут (много корпусен). В някои райони на страната се работи с кошери система Фарар, Роже Делон и кошер „България 1300 Г" (кошер на Гърдев). Сведена до минимум е работата с кошера лежак (18-рамков). Там където все още има лежаци, използването им е изменено и не отговаря на първоначалното им предназначение (отглеждане на едно пчелно семейство).


Коментирай свободно: