РОДОПИТЕ - ВРЪХ ПЕРСЕНК

- Секция География

РОДОПИТЕ - ВРЪХ ПЕРСЕНКРодопите са най-обширната и масивна планина у нас. Те заемат по-голямата част от Южна България. На север и на изток граничат с долините на реките Марица и Черна Места. Свързани са с Рила. Най-високият връх на Родопите е Голям Перелик. Погледнати отвисоко, Родопите представляват огромен планински лабиринт.Името Родопи е тракийско и се среща още от дълбока древност.

Една легенда, предадена от певеца на древността Ови-дий, разказва за смъртните тракийци Хем и Родопе. В безпределната си любов един към друг те започват да се ласкаят с божествените имена на Зевс и Хера. Разгневен от тяхната дързост, истинският Зевс превръща смъртните в две планини - Хемус и Родопа, раздалечени от Горнотракийската низина.Родопите са важна климатична граница. Те предпазват Беломорската низина от северните ветрове, но възпират проникването на южните топли ветрове и течения в Горнотракийската низина.От Родопите извират доста големи реки. Повечето от тях текат на север - Чепеларска, Въча, Чепинска и др.

В недрата на Родопите се крият много минерални богатства, които са известни още от древността. Правени са редица опити за използването им, но усилено се разработват в годините на социалистическото строителство. В Родопите има много минерални извори - Велинград, Михалково (водата е естествено газирана), Наречен, Варвара, Воден, Хасково, Давидково и др.Родопите са известни и с огромното си горско богатство. Особено ценни са иглолистните гори в Западните Родопи. Планината има просторни пасища, каквито почти не се срещат в другите наши планини.Родопите са една от най-красивите планини в България.

По меридиалния хребет Чернатица като в броеница са наредени върховете Персенк - средищен връх, наричан и Малък Персенк, Елдерман (вятърна мелница), Комините, Гургутевица, Циркова църква. Персенк е посещаван повече от останалите върхове на хребета, което се дължи на неговата близост и достъпност, докато останалите са по-отдалечени от хижи и населени места. Все още не е известно откъде идва името Персенк. Твърди се, че то било дадено от Ламартин, който често посещавал красивата планина и нарекъл този връх "пер сенк", т. е. баща на петте (върха).

Друга легенда разказва, че названието си получил от името на Персена, която убила друговереца, който я откраднал, а след това се самоубила, за да запази вярата си. Най-вероятно е името на върха да е останало от траките, населявали тези чукари и поляни.Персенк открива една от най-обширните панорами на Рила, на многобройните красиви хребети на Родопите и очарователната Стара планина.Персенският дял на хребета Чернатица е изграден от стари кристалинни шисти, над които се простират дебели пластове мрамор и мраморизирани варовици. Сред тях от водите са продълбани Чудните мостове.Едно от най-големите богатства на Персенк са иглолистните гори. Сред тях се срещат както орли, така и мечки, вълци, сърни и др. От Персенския дял набират водите си началните потоци на реките Забръдска, Орешица - притоци на Чепеларска река, и двата начални потока на Чурековска река, ляв приток на р. Въча.Този край на Родопите е наситен и с не едно и две исторически събития.

Още в римско време оттук минавал важен стратегически път, който свързвал плодородната Горнотракийска низина с Беломорието. И до днес на някои места личат каменните настилки на път, поправян по-късно. По тази твърдина траките оказвали героичен отпор на македонските фаланги на Филип и римските кохорти на Траян. Наблизо до с. Забърдо се намира крепостта Заграде, паднала последна под османско владичество. В много предания се разказва за героични подвизи, станали по тези места.Седловината между Голям Персенк и Персенк е наречена гробен проход - Мезаргидик.

За Глухите камъни преданието разказва, че тук по време на кърджалийските безредици много керванджии търговци намерили смъртта си от жестоки разбойници. По тези места са кръстосвали и народните отмъстители Вълкан войвода, Мустан войвода и др. Тук през 1944 г. от засада са убити шестима партизани от бригада "Георги Димитров".Северно под вр. Персенк на поляната Чадъра е разположена х. Персенк. Тя има около 150 места за нощуване и е чудесен обект за почивка и туризъм.Най-близките изходни пунктове за посещение на върха и хижата са: с. Орехово (2 ч), с. Чуреково (2,30 ч), с. Лилково (3 ч) и летовище Бяла черква (5 ч).


Коментирай свободно: