Програмно осигуряване за създаване и редактиране на цифрово видео - част 2

- Секция Мултимедия

 

Архивиране с една стъпка
 
    Опростено архивиране и възстановяване. С технологията InstantSave всяка стъпка се защитава в момента на извършването.
Windows Movie Maker е функция на Windows Vista, предоставяща ви възможност да създавате домашни филми и слайдшоута на компютъра си, които да допълвате с професионално изглеждащи заглавия, преходи, ефекти, музика и дори надписи. И когато сте готови, можете да използвате Windows Movie Maker, за да публикувате вашия филм и да го споделите с приятелите и семейството си. Windows Movie Maker е разделен на три основни области: екрани, монтажна
маса/времева скала и монитор за визуализация.
 
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг.6  Главна област на Windows Movie Maker
 
Екраните
 
      Windows Movie Maker предоставя няколко различни екрана, в които можете да работите, в зависимост от извършваната задача.
 
•В екранът със задачи са показани основните задачи, които може да ви се наложи да изпълните при създаване на филм, включително импортиране на файлове, редактиране и публикуване на вашия филм.
     Екранът "Колекции" съдържа папките с колекции, в които има клипове. Папките с колекции се показват отляво в екрана "Колекции", а клиповете в избраната папка с колекции се показват отдясно в екрана "Съдържание". На следната снимка е показан екранът "Колекции":
 
   
   Фиг.7  Екранът "Колекции"
 
     Екранът "Колекции" показва клиповете, ефектите и преходите, с които работите, при създаването на филм, в зависимост от текущия изглед. Можете да промените изгледа да показва миниатюри или подробна информация. Клиповете, преходите и ефектите могат да се плъзгат от екрана "Колекции" или от колекция в него, в монтажната маса/времевата скала на текущия проект. Можете също да плъзгате клипове в монитора за визуализация, за да се възпроизведат. Ако направите промени в клип, те се отразяват само в текущия проект, а не във файла източник.
 
Монтажна маса/времева скала
 
      Областта за създаване и редактиране на проекта е разделена на два изгледа - монтажна маса и времева скала. При създаването на филм можете да превключвате между тези два изгледа.
 
     Монтажна маса. Монтажната маса е изгледът по подразбиране в Windows Movie Maker. Тя може да се използва за следене на поредността или реда на клиповете в проекта и за лесното им преподреждане, ако е нужно. В този изглед също така се виждат и добавените видео ефекти или преходи. Добавените към проекта аудиоклипове не се показват в монтажната маса, но могат да се видят във времевата скала. На следната снимка е показан изгледът на монтажна маса в
Windows Movie Maker:
 

 

 

 

 

Фиг.8  Изглед на монтажната маса

 
     Времева скала. Изгледът на времева скала предоставя по-подробен изглед на проекта и позволява по-фино редактиране. С помощта на времевата скала видеоклиповете могат да се отрязват, да се регулира времетраенето на прехода между клиповете, както и да се прегледа аудио трактът. Времевата скала може да се използва за преглед или промяна на времето на клиповете в проект. Използвайте бутоните във времевата скала, за да превключите на изглед на монтажна маса, да увеличите или намалите проекта, да добавите дикторски текст или да регулирате нивото на звука. На следната снимка е показан изгледът на времева скала в Windows Movie Maker:
 
 
Фиг.9 Изглед на времевата скала
 
 
Монитор за визуализация
 
      Мониторът за визуализация позволява преглеждате както на отделни клипове, така и на цели проекти. В монитора за визуализация можете да разгледате проект, преди да го публикувате като филм. Можете да използвате бутоните под монитора за визуализация, за да възпроизвеждате и спирате временно клипове, както и да пренавивате напред и назад клипове кадър по кадър. Бутонът за разделяне позволява разделяне на клип на две части от кадъра, показан в монитора за визуализация. Можете да увеличите или намалите размера на монитора за визуализация, като
щракнете върху Изглед, посочите Размер на монитора за визуализация и изберете размер. Можете също така да плъзнете прозореца, за да го увеличите или намалите. Импортиране на видео файлове, картини и аудио в Windows Movie Maker. В проект на Windows Movie Maker могат да се импортират файлове със следните разширения:
 
 
В Windows Movie Maker могат да се импортират файлове и с различни от по- горните разширения, но не всички типове са подходящи и работя при създаване на видео. Файлове с ТВ програма, записана от Microsoft (с разширение на файловото име .dvr-ms), които не са защитени с технологията за управление на цифровите права, могат да бъдат импортирани в Windows Movie Maker, ако на вашия компютър се изпълнява Windows Vista Home Premium или Windows Vista Ultimate.
Импортиране на файлове в Windows Movie Maker
 
1.    Щракнете върху Файл и след това върху Импортиране на мултимедийни елементи.
2.    Отидете на мястото, където са цифровите мултимедийни файлове, които искате да импортирате, и щракнете върху Импортиране.
 
 Можете да импортирате няколко видеоклипа наведнъж. Ако клиповете са  поредни, щракнете върху първия в списъка, натиснете и задръжте клавиша  SHIFT и щракнете върху последния клип в списъка. Ако видеоклиповете не са  поредни, натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато щраквате върху всеки  клип, който искате да импортирате в Windows Movie Maker.
 Можете да импортирате и видео файлове и картини, като ги плъзнете от фото  галерията на Windows в Windows Movie Maker.
 

 

 


Коментирай свободно: