Програмно осигуряване за създаване и редактиране на цифрово видео - част 1

- Секция Мултимедия

   Преди използване на видеоинформация в ММП често се налага нейното редактиране. Повечето авторски системи не притежават собствени средства за извършване на такива операции и за тази цел трябва да се използват външни редактори. Днес съществува голямо многообразие от програмни продукти, които успешно могат да бъдат използвани за обработване на видеоматериали.

 
   Adobe Premiere
 
   Това е най-разпространеният редактор за цифрово видео. Притежава удобен и интуитивен за възприемане интерфейс (фиг. 1.). Има възможност за прехващане на видео от различни източници и за редактиране в реално време. Поддържа няколко видео и звукови канала, съдържа богат набор от преходи между кадрите и дава възможност за синхронизиране на звук и изображение. Поддържаните видео файлови формати са: MPEG-1, MPEG-2, DV, AVI, ASF и QuickTime. Звуковите файлови формати, които се поддържат са: WAV, WMA, МРЗ и AIFF. С помощта на допълнителни модули могат да бъдат разширявани функционалните възможности. Adobe Premiere може да се използва за запис на видео на DVD във формат MPEG-2.
 

          Фиг. 1. Работно пространство на видеоредактора Adobe Premiere

      Liquid Edition 7.1 PRO е многопотребителска система. Всеки потребител от групата, ползваща Liquid, се регистрира с личен логин ( login — регистрационно име) и парола. Това е удобно за съхранение индивидуалните настройки на работната среда в Liquid: върху панела са необходимите при работа бутони, на клавишите са присвоени специфични функции, запазват се
установените с меню Quality Ranks параметри на качеството.
      Интегриран FireWire (IEEE1394) HDV интерфейс за дигитализиране за натурален real-time HDV и XDCAM HD монтаж, ефекти и композитинг.
      Многоформатен монтаж - смесва и монтира натурален DV25; MPEG-2 I- frame; MPEG-2 IBP (SD & HD); и некомпресирано видео в една и съща тайм линия с Liquid SmartEDIT.
      Напълно преработен дизайн - нов Windows-базиран добре познат интерфейс допълва класическия Liquid дизайн и усещане.
 
 
 
        фиг.2 Windows-базиран интерфейс допълващ класическия Liquid

      Опростени настройки чрез Import и Export помощни инструменти.
      Надстройка от Pinnacle Studio - съвместимост с Pinnacle Studio за импорт на проекти и използуване на plug-in.
 
      Plug and Play
 
      FireWire I/O връзка с DV и HDV камери и устройства. Liquid Edition PRO включва комутационен блок с разширени професионални аналогови и цифрови входно/изходни връзки чрез USB-2 разширителен бокс - DV, компонентни, S- видео, композитни, стерео и SPDIF-входове/изходи, които се свързват към компютъра по интерфейс USB 2.0(без AGP-акселератор).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
фиг.3  Комутационен блок с разширени професионални аналогови и цифрови входно/изходни връзки
 
 
Нов вграден аудио редактор
 
   Нов аудио миксер, пълен съраунд(обграждащ) звук(Surround 5.1), VST plug-in  поддръжка; "send: шини, звуков TimeWarp и много други.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
фиг.4  Аудио миксер, поддържащ пълен съраунд (обграждащ) звук (Surround 5.1),
 
   Разширени ефекти
 

     Нова функционалност и контрол с параметрично-базирани Безие ключови кадри(кривата на Безие прави прехода от един ключов кадър към друг по плавен), композитинг и нови мощни real-time Track Matte(работа с динамични маски) и Mosaic eфекти. Един ефект може да се пренесе на група клипове автоматично.

   
 
 фиг.5  Плавни преходи между кадри чрез апроксимационни криви на Безие
 Multicam - мощен монтажен инструмент за многокамерни проекти.

 

 


Коментирай свободно: