Програмиране в авторски системи

- Секция Мултимедия

      Авторските системи предлагат един или няколко метода за програмиране:

      • визуалното програмиране с помощта на времеви точки, пиктограми и обекти;
      • програмиране чрез език за описание на сценария;
      • програмиране чрез традиционни езици, например Visual Basic или Visual C++.
 
      Най-лесният метод е методът на визуалното програмиране чрез използване на пиктограми и обекти. Ако е необходимо да се изпълни звуков файл е необходимо само да се премести пиктограма на обекта в списъка на елементите на приложението. Авторските системи, базирани на визуално програмиране, каквито са Authorware, IconAuthor и Illuminatus се използват най-често при създаване на демонстрационни мултимедийни приложения.
 
      Авторските системи, които използват език за описание на сценария дават възможност за управление на връзките в приложението, за въвеждане на информация от потребителя и за получаване на обратна връзка.Такива авторски системи са например ToolBook, Macromedia Director, SuperCard, HyperCard, Media Objects. Колкото повече команди и функции притежава
даден език за описание на сценария, толкова по-големи възможности има авторската система. Принципите на които са изградени различните езици са едни и същи като разликата е в синтаксиса и ключовите думи. Например в езика Lingo, използван в  вторската система Macromedia Director, за да бъде изведен звуков сигнал при отпускане бутона на мишката трябва да се напише:
 
       on mouseUp
              beep
       end mouseUp
 
       В езика OpenScript, който се използва в авторската система ToolBook за извеждане на звуков сигнал при същата ситуация трябва да се напише:
 
       to handle buttonUp
              beep 1
       end buttonUp
 
       Авторските системи, които използват език за описание на сценария трябва да притежават поне три модула:
 
       • редактор за писане и коригиране текста на програмата;
       • дебъгер, с чиято помощ да се откриват грешките;
       • справочник със синтаксиса на командите.

 


Коментирай свободно: