Примерна инсталация на Fedora Core 4

- Секция Компютри

След като сте нагласили вашата система да зарежда от CD-ROM самата инсталация ви подканва да направите следните стъпки:

–    за инсталиране или ъпгрейдване на операционната система под графичен интерфейс натиснете  <Enter>

–    за инсталиране или упгрейдване на операционната система под текстов режим напишете “ linux text” <Enter>
–    инсталацията поддържа мн функции, имате праево да исберете вид на ядрото и др. , но това 6те го оставя за по-напредналите и любопитн.
Ние ще изберем инсталацията под графичен режим и по този повод ще натиснем <Enter>


След което веднага ще ни приветства прозорец подканващ ни да тестваме инсталационните CD-та. Ние можем спокойно да натиснем Skip, понеже се предполага, нашите в случая работят.


Веднага след това инсталаторът Anaconda разпознава периферните  устройства на компютърната система и стартира така наречената Х среда където веднага ни се разкрива приветстващият екран на Fedora Core 4 който също така ни подканва да преминем към следващята стъпка от нашата иснсталация.

Натази стъпка имаме възможност да изберем между 52 езика, един от които е Българският. маркираме избраният от нас език “в нашия случай Българският “ и преминаваме към следващата стъпка от нашата инсталация.

Тук тя ни подканва да изберем език за клавиатурна подредба, след като сме избрали език “в нашия случай “US” преминаваме към следващата стъпка.


Тук инсталаторът ни подканва да изберем видът на инсталацията дали тя да е Personal Desktop, Server, WorkStation, or Custom Instalation.

–    Personal Desktop : отличен за персонални компютри или лаптопи може да иберем тази опци я ако искаме да инсталираме отлична графична среда и система идеална за домашни условия, тази инсталация заема 2.3 ГБ от 6.9
–    WorkStation : опцията инсталира автоматично инструменти за програмиране и състемн администрация, този вид инсталация заема 3.0 ГБ пространство на хард диска
–    Server : тази опция инсталира всичко необходимо за Самба сървър, уеб сървър и др., могат също така да се инсталират и допълнителни приложения по необходимост както и графична среда. инсталацията заема 1.1 ГБ
–    Custom : тук ще се спрем по-подробно. С избора на тази опция, ние можем да имаме пълен контрол върху инсталацията, фключително избора на софтуерни пакети и разделянето на дисковете. Инсталацията заема от 602 МБ до 6.9 ГБ, в зависимост от това какви пакети сме избрали за нашата инсталация.
Прозорецът които ни подканва да изберем инсталационните пакети за насхата инсталация е максимално улеснен тои е разделен на няколко главни секции.
                - Desktop: в тази секци я се намират всички пакети за нашите графични среди “GNOME, KDE, XFCE” , когато поставим отметката на определената под секция примерно КДЕ инсталаторът слага подразбира6ти се пакети които ние мойем да корегираме, заменим или премахнем  от опцията
Ditails.
                - Приложения: Тук се намират всички приложения като; текстови редактори, математически компоненти, Web графични приложения, Web текстови (конзолни ) приложения, офис приложеня(open office), графични и аудио видео приложения.
                - Секцията сървари предоставя пълен набор от сърварни приложения като DHCP, MAIL, WEB, SAMBA, MYSQL, и мн. др.
                - Секцията програмиране вклучва инструменти за разработка софтуер имате възможност да напишете приложение на “C++, Perl, Python и др.”за вашата графична среда или да я препрограмирате.
                - Следващата секция е секцията със системните инструменти. Които ни позволяват и под графична среда да управляваме нашата линукс система.
тука се вклучват инструменти като service samba http mc и др.
–    Наследващият екран инсталацията ни подканва да определим как да си разделим хард диска, ръчен или автоматичен.
                 -ръчният ни дава пражо да изеберем точки на монтиране раделяне на хард диска първичен дял фаилова система големина на дяловете.
                 - автоматичния, тук всичко става автоматично, състемата автоматично заделя първичен дял точка на монтиране и файлова система.
в нашия случай ще изберем  ръчно
–    След като сме готови с раделянето, монтирането и форматирането на дяловете, ни приветства в които Fedora Core ни уведомява дали е намерила друга операционна система и ако е намерила да я вклучи в системата за начално зареждане която при нас е GRUB при другите Linux операционни системи моей да бъде LILO. LILO както става ясно от името му е традиционен за Линукс той се справя не само с него но и с много други операционни системи. GRUB има шансове да се превърне в традиционен за всички операционни системи с отворен код. За разлика от повечето мулти системни програми за начално зареждане той не само предава управлението за начално зареждане по веригата , но моеже да работи и с немонтирани дялове (не заредени опрационни системи) осигоряваики зареждането от тях на ядрото на съответната система. При невъзможност да напражи това GRUB е способен и на зареждане по верига.
След като сме готови с този прозорец можем да преминем към другия.
–    Тук по време на инсталацията на  инсталацията на нашата ОС ни предлага настройка на мрежата. Дали да си взема IP по DHCP или IP-то ше бъде въведено ръчно. Тук предлагам да не правим никакви настроики понеже след инсталацията ще имаме други такива възможности.
–    На следвашият прозорец инсталацията ни предлага настройки на вградения FireWall и SELinux (Security Enhanced Linux)SELinux използва схема за сигурност, известна като Domain Type Enforcement, която ограничава, влиянието на компрометирани приложения или мрежови услуги, като разделя приложенията едно от друго и отделно от базовата операционна система.
Ние можем да изклучим или да го настроим да приема заявки на определени портове.
–    Тук инсталацията ни подканва да въведем парола за наи главния потребител ROOT
–    На следващият екран инсталацията ни подканва да изберем какви пакети да бъдат инсталирани
–    След рестартирането и завършването на инсталацията операционната система нипрекарва през последните операции приемане на лиценза за общото правило за използване на Linux въвеждане на User и др.
 


Коментирай свободно: