Оптимизиране на мрежови трафик чрез mod_deflate

- Секция Компютри

Тази кратка статия има за цел да намали мрежовия трафик от вашият Уеб сървър(Apache2), чрез модула mod_deflate.

За целта след като сте си инсталирали Apache2 трябва единствено да заредите модула: mod_deflate така:

1. Активиране на модула mod_deflate

ln -s /etc/apache2/mods-available/deflate.conf /etc/apache2/mods-enabled/deflate.conf
ln -s /etc/apache2/mods-available/deflate.load /etc/apache2/mods-enabled/deflate.load

2. Настройки на mod_deflate

vim /etc/apache2/mods-enabled/deflate.conf
<IfModule mod_deflate.c>
 # Insert filter
 SetOutputFilter DEFLATE

 # Netscape 4.x has some problems...
 BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html

 # Netscape 4.06-4.08 have some more problems
 BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip

 # MSIE masquerades as Netscape, but it is fine
 # BrowserMatch bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html

 # NOTE: Due to a bug in mod_setenvif up to Apache 2.0.48
 # the above regex won't work. You can use the following
 # workaround to get the desired effect:
 BrowserMatch bMSI[E] !no-gzip !gzip-only-text/html

 # Don't compress images
 SetEnvIfNoCase Request_URI
 .(?:gif|jpe?g|png|zip|rar|swf)$ no-gzip dont-vary

 # Make sure proxies don't deliver the wrong content
# Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
</IfModule>


/etc/init.d/apache2 restart


3. Тестване дали Apache компресира съдържанието

Отворете сайта:  http://www.whatsmyip.org/mod_gzip_test/ и въведете вашият сайт.

Резултата ще е подобен като този:

http://www.primer.com is gzipped

Original Size: 15 KB
Gzipped Size: 4 KB
Data Savings: 73.33%

Както се вижда mod_deflate оптимизира със 73 процента.Долу може да се види списък с големи български сайтове които ползват mod_deflate:

Уеб сайт: www.svejo.net
url: http://svejo.net/home/articles
Original Size: 179 KB
Gzipped Size: 29 KB
Data Savings: 83.8%

Уеб сайт: www.zamunda.net
url: http://www.zamunda.net
Original Size: 8 KB
Gzipped Size: 2 KB
Data Savings: 75%

Уеб сайт: www.pozvanete.bg
url:  http://pozvanete.bg
Original Size: 61 KB
Gzipped Size: 12 KB
Data Savings: 80.33%

Уеб сайт: www.mail.bg
url: http://mail.bg
Original Size: 19 KB
Gzipped Size: 5 KB
Data Savings: 73.68%

Уеб сайт: www.vbox7.com
url: http://vbox7.com
Original Size: 24 KB
Gzipped Size: 5 KB
Data Savings: 79.17%

Уеб сайт: www.gbg.bg
url: http://gbg.bg
Original Size: 98 KB
Gzipped Size: 21 KB
Data Savings: 78.57%

Уеб сайт: www.netinfo.bg
url: http://netinfo.bg
Original Size: 64 KB
Gzipped Size: 14 KB
Data Savings: 78.13%

С тези факти доста обедително се доказва, че mod_deflate много пести мрежови трафик, но за сметка на процесор и памет.

 


Коментирай свободно: