КОШЕРИ СИСТЕМА ЛАНГСТРОТ – РУТ - Предимства и недостатъци на много корпусните кошери.

- Секция Биология

1/Обемът на много корпусния кошер се увеличава вертикално, което наподобява естествените жилища на пчелите - хралупите.
2/Разширяването и стесняването на обема става не с отделни рамки, а с цели корпуси. Това повишава производителността на труда, тъй като отпадат трудоемките процеси по ограничаване и стесняване на гнездото с преградни дъски, прегледите на семействата през годината също намаляват значително.
3/Всички лангстротови корпуси са еднакви и взаимнозаменяеми, което позволява размяна на местата им (ротация).
4/ Работи се само с един вид рамки, което облекчава много пчеларя.
5/ Поради по-ниските рамки разликата в температурите между горната и долната част на питите е по-малка, отколкото в кошерите с Дадан - Блатови рамки. Това създава по-благоприятен температурен режим в гнездото. При зазимяване на пчелните семейства на два корпуса се образува въздушна възглавница, която е предпоставка за по-добрата обмяна и затопляне на въздуха и по-успешно презимуване.
6/ При зимуването на два корпуса хранителните запаси са разположени в посоката на движение на пчелното кълбо (нагоре), като по този начин пчелите винаги са в контакт с храната.
7/ Яйценосната дейност на пчелните майки през пролетта и есента се стимулира чрез няколкократна размяна на корпусите, което осигурява по-голяма площ на майката за снасяне и играе ролята на подбудително подхранване. Този метод, наред с възможностите за многократно увеличаване на обема, осигурява по-добро и по-бързо развитие на семействата в много корпусните кошери.
8/Правилната работа с лангстротовите кошери и увеличението на обема им според нуждите не позволява пчелните семейства да изпаднат в роево състояние.
9/ Поради намалената височина на рамката в много корпусните кошери восъчните основи в тях се изграждат по-бързо и качествено, като за един сезон може да се изградят 10 до 15 броя. Качественото изграждане на питите с работнически килийки намалява много и отглеждането на търтеево пило.
10/ По време на главната паша семействата в кошери Лангстрот-Рут си набавят значително количество хранителни запаси, като обемът на гнездото се увеличава няколкократно чрез поставяне на допълнителни корпуси. В двата корпуса, на които обикновено се оставя семейството след приключване на пашата, има достатъчно място за складиране на храна и отглеждане на пило.
11/Много корпусните кошери освен за отглеждане на едно семейство са много удобни и за майко, производство - не е необходимо използването на нуклеуси за оплождане и помощни кошери за презимуване на майките. За тези цели успешно могат да се използват корпусите на основните семейства.
12/ Много корпусните кошери са подходящи и за развъждане на пчелните семейства, за създаване на отводки, за отглеждане на няколко семейства в един кошер и т. н. Много добри резултати се получават и при използването на майка - помощница в горния корпус.
13/Много корпусното отглеждане на пчелите дава възможност за отглеждане на силни и дейни пчелни семейства, даващи високи добиви.


Коментирай свободно: