КОШЕРИ СИСТЕМА ЛАНГСТРОТ – РУТ - Описание на устройството.

- Секция Биология

Използваният у нас много корпусен кошер се състои от дъно, три или повече еднакви корпуса с по 10 рамки, покривна дъска или табла, една или няколко преградни дъски и покрив.
Към принадлежностите на кошера влизат също ханеманова решетка, вентилационна рамка с мрежа, която се използва при транспортиране на пчелите и др.
Дъното на кошера е отделно, за да може лесно да се разменят местата на корпусите. В средата на дъното обикновено има кръгъл вентилационен отвор с диаметър 120 мм. Входът на кошера е отпред по цялата широчина на дъното, като широчината на прелката се регулира с летвичка, на която са изрязани два различно широки прореза.
На предния край на дъното с пантички е прикрепена прелетната дъска на кошера, която при вдигане затваря входа. През последните години лангстротовите кошери се произвеждат и с т. нар. дълбоко дъно, позволяващо използването на вътрешен прашецоуловител, вентилационна мрежа или плътна дънна дъска според конкретните нужди.
Корпусите са с дебелина на стените 25-30 мм и с вътрешни размери 450/375/240 мм. На четирите стени в долния край на корпусите са прикрепени външни первази, които предотвратяват проникването на вода между тях. На предния край на всеки корпус има допълнителен горен вход с дължина 100 мм, под който на панти е поставена малка прелетна дъсчица. Корпусът побира 10 лангстротови рамки с външни размери 435/230 мм, т. е.
Върху най-горния корпус се поставя покривна табла с външните размери на корпуса. Обикновено в центъра на покривната дъска има отвор за поставяне на хранилка. Най-отгоре кошерът се затваря с покрив, облицован с поцинкована ламарина, който на предната и задната си страна има вентилационни прорези.


Коментирай свободно: