КОШЕРИ СИСТЕМА ЛАНГСТРОТ - РУТ - много корпусни или американски.

- Секция Биология

Появяването на много корпусната система кошери дължим на американеца Лоренцо Лангстрот. На 30.10.1851 г. той осъществява на практика своята идея рамките в кошера да се окачват така, че около тях да остава свободно пространство за преминаване на пчелите. Лангстрот установява, че пчелите не заклейват рамките към стените на кошера, когато свободното пространство между тях е 4,5-9 мм. Освен това той за пръв път въвежда изваждане на питите отгоре, вместо неудобното им издърпване отзад. През 1852 г. Лоренцо Лангстрот патентова новата система кошери и тази година се счита за рождена дата на много корпусния кошер. По-късно известният американски пчелар Рут прави подобрения в първоначалния модел. Поради това системата носи името Лангстрот - Рут, като у нас тези кошери се наричат още много корпусни или американски.
Тази система се счита за универсална и подходяща за всякакви условия - съответно при бедна паша се работи с малко корпуси, при по богата паша - с повече. Много корпусните кошери са най-подходящи за райони, в които пашата е по-късна и обилна или има втора и по следващи главни паши. В местности с по-бедна и ранна паша Лангстрот-Рутовите кошери, макар и универсални, губят голяма част от предимствата си в сравнение с кошерите Дадан-Блат. Това е така, защото при отглеждане на семейства само в един или максимално разширение на два корпуса (поради бедната паша) по добиви се изравняват със семействата в стандартните 12-рамкови Дадан-Блатови кошери.


Коментирай свободно: