КОШЕРИ СИСТЕМА ФАРАР - Предимства на кошера Фарар.

- Секция Биология

Фараровият кошер има много предимства в сравнение с другите системи кошери. Смята се, че ако той се използва от пчелар, прилагащ съвременните методи на пчеларстване, могат да се получат най-високи добиви с най-малко разход на труд.
Основното предимство на кошера на Фарар е, че той е лек и удобен за работа - наставките му са по-малки и по-леки, сравнено с плодниците на Дадан-Блат и с корпусите на Лангстрот-Рут. При това корпусчетата се разменят лесно и безпроблемно, като със смяната на местата в плодниковия дял на кошера се активизира полезната работа на пчелното семейство.
Друго предимство е, че поради малките размери на корпусите, при разширяване с цяла наставка микроклиматът в пчелното гнездо не се нарушава. Това има важно значение за пролетното развитие на пчелните семейства.
Съществено предимство на Фараровия кошер е, че ниските му рамки са по-прегледни и удобни за работа:
1/ Поради малката височина на рамките, пчелите бързо и качествено изграждат восъчните основи и питите много по-рядко се деформират;
2/ В малките по размер пити пчелите не могат да оформят голям венец от мед над пилото. Това има голямо значение, тъй като не се ограничава по-нататъшното развитие на семейството и не се предизвиква роево състояние поради блокиране на пилото;
3/ Ниските рамки са много удобни за добиване на монофлорен мед дори и при по-слаба паша, подходящи са и за добиване на мед на пити.
Фараровите кошери са много подходящи за майко-производство, тъй като в кошера има много рамки с пило на различна възраст. Удобни са и за пчеларстване с две пчелни майки, което е от особено значение за местностите с интензивна паша.
За тази система не е проблем оползотворяването на обилните паши, което става чрез поставянето на достатъчно на брой корпусчета (3-4 наставки за плодник и 4-5 за магазин в зависимост от пашата). При това в магазинните наставки питите не се свличат, независимо от високата температура на въздуха и запълнеността им с мед. В ниските рамки медът узрява равномерно и пчелите бързо го запечатват, а свалянето на восъчните капачета става лесно и бързо с електрически нож.
При практикуване на подвижно пчеларство рамките в корпусчетата се клатят много по-малко по време на пътуването, което намалява стреса и загубите.
Всичко изложено дотук дава основание да се твърди, че кошерът на Фарар е на едно от първите места в групата на съвременните корпусни кошери.


Коментирай свободно: