КОШЕР СИСТЕМА ДАДАН – БЛАТ - Предимства и недостатъци на Дадан-Блатовият кошер.

- Секция Биология

Дадан-Блатовите кошери имат редица предимства, като по-важните от тях са:
1/ Отделенията за мед (магазините) са с по-малки размери, респективно с по-малко тегло, поради което по-лесно се работи с тях;
2/Пчелните семейства се разширяват постепенно съобразно степента им на развитие;
3/По-големият обем на плодника и по-големите по размер плодникови пити дават възможност да се осигури повече площ на пчелните майки за яйце снасяне, в резултат, на което се отглежда повече пило и се получават силни семейства;
4/ Големината на пчелното гнездо може да се регулира в зависимост от силата на семейството и сезона, което подпомага пчелите работнички при поддържането на оптимален микроклимат с по-малък разход на енергия (респективно храна);
Като основни недостатъци на кошерите Дадан-Блат се посочват: разширяването и стесняването на пчелното гнездо става постепенно с отделни пити до запълване на плодника, което изисква по-дълъг период от време при по-голям разход на труд от страна на пчеларя; работи се с рамки с различни размери (плодникова и магазинна).


Коментирай свободно: