КОШЕР СИСТЕМА ДАДАН - БЛАТ - Описание на устройството.

- Секция Биология

Основните части на Дадан-Блатовият кошер са: дъно, плодник със съответния брой плодникови рамки и преградна дъска, магазин с магазинни рамки, покривна дъска (горна възглавница) и покрив.
Плодникът на Дадан-Блатовият кошер служи за развитие на пчелното семейство и за отглеждане на поколението. Дебелината на стените му е 30-35 мм. На горния край на предната и задна стена се приковават метални релсички, върху които лягат ушите на рамките. Плодникът се комплектува със съответния брой плодникови рамки (в зависимост от модификацията) и с две преградни дъски. Дъските се използват за ограничаване на пчелното гнездо в част от кошера.
Магазинът е отделението за складиране на меда. Поставя се над плодника като добре приляга върху него. Дълбочината на магазина е два пъти по-малка от тази на плодника, респективно магазинните рамки са с наполовина по-малка височина от плодниковите.
Дъното на кошера (дебелина 31 мм) е подвижно и лежи в улеи, издълбани в долната част на две от стените на плодника (лява и дясна). За неподвижното му прикрепяне към плодника служат две клинчета. Предната част на дъното е издадена и за нея с пантички е захваната прелетната дъска (прелката). Дъното е снабдено с вентилационен отвор.
На предната стена на плодника над дъното е оформен долният основен вход на кошера. Височината на входа е 8-10 мм, а дължината и мястото му може да се променят (в зависимост от сезона, силата на семейството, разположението на гнездото) с помощта на три плъзгащи се дървени трупчета (затварачи).
За таван на Дадан-Блатовият кошер служи покривната дъска, наречена още горна възглавница. Покривната дъска на този тип кошери е разделена на три еднакви отделения - за хранилка в средата и за изолационни материали отстрани. Страничните отделения са с двойно дъно - от мрежа и от дърво, като дървената част е подвижна. При транспортиране на кошерите летвичките се отстраняват, отделенията остават само на мрежа, с което се осигурява приток на чист въздух. При стационарно отглеждане на пчелните семейства изолационните материали трябва да стоят върху покривната дъска през цялата година - през лятото за предпазване на пчелното гнездо от прегряване, а през зимата от изстудяване.
Покривът е хоризонтален и покрит с ламарина. В миналото Дадан-Блатовите кошери са се произвеждали със стреховиден капак. Предимство на стреховидния покрив е, че не задържа вода, но кошерите са неудобни за транспортиране, защото не могат да се товарят един върху друг.


Коментирай свободно: