Изисквания за създаване на мултимедийни приложения

- Секция Мултимедия

    За създаване на мултимедийни приложения с помощта на авторски системи са необходими четири основни елемента: мултимедийно съдържание, хардуер, драйвери за управление на устройства и отлично подготвени специалисти, които да осъществят идеите.
 
    Мултимедийното съдържание е достъпно от два източника: медийни файлове и медийни устройства. Медийният файл представлява файл със запазена медийна информация на компютърен диск или CD-ROM. Медийното устройство е част от хардуера, която изпълнява мултимедия. За да се изпълни какъвто и да е тип мултимедийна информация трябва задължително да има инсталирани подходящи драйвери за управление на устройствата. По-голямата част от мултимедийните типове информация се контролират от драйвери, които поддържат стандарта наречен Media Control Interface (MCI). Например, за да се изпълни музикален файл трябва да има звукова карта и съвместим с MCI драйвер.

    Най-важния фактор при разработване на мултимедийни приложения са специалистите. Те трябва да са отлично подготвени за работа със съответните мултимедийни елементи. Без тях и най-добрата идея не може да бъде осъществена и ще си остане само на хартия.


Коментирай свободно: