Историята на GNOME

- Секция Компютри

1. Какво е GNOME?
GNOME e проект чиято цел е създаване на графична среда която е лесна за работа и атрактивна
за крайният потребител както и създаване на платформа за разработка за удобно и лесно разширяване.
GNOME e акроним от (GNU Network Object Model Environment) или (GNU Мрежова Обектно Моделирана Среда).
GNOME e още Сбоводен Софтуер ( Free Software ) лицензиран под GPL както и е част от GNU проекта. Той е предназначен да дава на потребителите и разработчиците колкото се може повече възможности за промяна на техните Desktop-и ( Работни полета ).
GNOME e:
- Лесен за употреба ( Работата с GNOME е изключително лесна )
- Достъпен ( Понеже е свободен софтуер под GPL и е достъпен за всички публично за свалянет от интернет )
- Интернационален ( Преведен на много езици )
- Лесен за разработка ( Разработчиците могат да използват за разработка група от езици и не са ограничени до употреба на 1 език за разработка, GNOME може да бъде развиван чрез C, C++, Python, Perl, Java и дори C#.)
- Организиран ( Нови версий на Графичната среда биват пускани публично достъпни в интернет на всеки 6 месеца. )
- Поддържан ( GNOME подобно на GNU бива обграден от общност от програмисти разработчици, общност
която се е наела с нелеката задача да поддържа огромен проект за изграждане на пълноценна модерна графична
среда ).

Малко история
============

GNOME e започнат като проект в края на 1997-ма година от Miguel de Icaza поради лицензни проблеми с основната библиотека (QT). QT е основна библиотека използвана при графичната среда KDE. KDE бе най усъвършенстваната графична среда с която човек можеше да работи през 1997-ма. След година разработка по проекта около GNOME вече е образувана общност състояща се от около 200 програмиста от различни части на планетата.
GNOME за първи път влиза в GNU/Linux дистрибуция в RedHat GNU/Linux 5.1, който идва с графичната среда GNOME 0.25.
През Януари 1998-ма година корпорацията RedHat Inc. създават RHAD ( Red Hat Development Laboratories)
чиято основна цел е да се помогне на проекта GNOME. За целта Red Hat наемат разработчици за GNOME който
бързо носят на GNOME доста нужни неща който му липсват. Добавя се възможност за поддръжка на Themes ( Теми ), без нужда от рестарт на самата графична среда, добавя се поддръжка на Drag and Drop, GNOME календар, Help Browser подобрява се и самата основна библиотека на която се гради GNOME, а именно GTK+.

През 1999 година бе пусната първата стабилна версия на средата версия 1.0.0.
През Август 2000-та године се създава фондацията GNOME, типични компании който са свързвани с UNIX като (Sun Microsystems, IBM, Hewlett-Packard и Compaq се присъединяват към фондацията за да помогнат изградените в GNOME стандарти да станат общо приети.

 GNOME е среда която е лесно преносима м/ду различните операционни системи базирани на UNIX. Основна библиотека която бива използвана от приложенията работещи с GNOME се нарича GTK+ (The Gimp Toolkit). Начинът за разработка на GNOME e модуларен тоест различните приложения който изграждат GNOME се делят на пакети за всеки от пакетите който изграждат графичната среда GNOME са адресирани отговорници който се грижат да поддържат и обновяват пакетите за който отговарят ( примери за такък пакет е gnome-print (нужен за принтиране под GNOME),).. Тази структура прави GNOME лесен за поддръжка от група от хора както и лесно разшируем.
За да може различни компоненти да бъдат добавяни лесно към GNOME e въведена система наречена CORBA
(the Common Object Request Broker Architecture) ( Честите Обекти Изискват Посредническа Архитектура ), CORBA прави възможно компоненти за графичната среда GNOME да бъдат лесно интегруеми помежди си. CORBA също така служи в GNOME и за вътрешна комуникация между процесите. Логото на GNOME се появява благодарение на Tuomas Kuosmanen и представлява лява стъпка под формата на "G". GNOME версия 1.4 се сдобива за първи път с компонента Bonobo ( който дава възможност на GNOME да работи със сложни документи както графики включени в текстови документи, близка аналогия може да бъде направена с ОLE2 което е налично в Microsoft Windows). В 1.4 GNOME се сдобива също и със своят файл менажер наречен Nautilus. Това са фундаменти на графичната среда и до днес. GNOME поддърза OpenGL благодарение на GTK+/Cairo. Формата в който GNOME държи необходимите за своята работа файлове се нарича XML и е утвърден стандарт за съхранение на текстови данни който е напълно платформо независим. В началото на 2002 г. се появи GNOME 2.0 и очакванията на потребителите и тенденцията за разработка бе насочена към GNOME 2. През Март 2004-та се стартира работата по GNOME 2.6. По настоящем последната стабилна версия на GNOME e 2.12.

Общ Преглед на GNOME
====================

За да може да работи GNOME, той използва специялен сервер който се грижи за чертането на прозорци и различните изображения този сервер се нарича по настоящем X.org.
Ще започна прегледа на GNOME с разглеждане на GDM (GNOME Display Manager или GNOME Дисплей Менажер).
GDM е графична програма и ви кани да си въведете потребителско име както и парола и да изберете Графична среда, който ще използвате след което прави проверка дали въведеният потребител и парола са истинни на компютъра където се извършва ауторизацията ви, избираме за Сесия "GNOME" и сме вече сме в графичната среда GNOME. Нещото което непосредствено виждаме след нашото "влизане" в GNOME е десктопът на който имате Computer/"Компютър", Home/"Домашна Директория", Trash/"Koшче". Вероятно виждате лентата с менюто в горната част на екрана, както и имената на 3 падащи менюта съответно Applications, Places и Desktop. Освен лентата в горната част на екрана виждате и лента в долната част на екрана която е приготвена да съдържа всички програми който стартирате както и малък правоъгълник с вписани 4 квадрата. Този правоъгълник ви дава възможност да се разхождате между виртуалните си десктопи ( да отбележа що е ВД ).  От Работното поле при позициониране на курсора на не заето пространсто от Работното поле и натискане на последен бутон на мишката ни изкача падащо меню даващо ни възможност да променяме Background (Тапета) (Change Desktop Background). Да създаваме нова папка (Create Folder), да създаваме нов файл (Create Document -> Empty File), да подравняваме наличните икони нa Работното поле ( Keep Aligned ), да подреждаме по име иконите ( Keep up by name ), както и да създаваме нова икона на Desktop-а чрез ( Create Launcher ).

Текущо инсталираните приложения в GNOME можете да достъпите чрез менюто Applications. Натискайки върху бутона Applications при което се вижда падащо меню с наличният инсталиран софтуер по групи, както и опцията "Run Applications" от където можете да изпълнявате програми директно по име като пример, знаем че имаме инсталиран GIMP. Отиваме върху Applications и избираме "Run Application" след което пишем "gimp". Виждаме как приложението gimp се стартира. От бутона Places ни се дава възможност да претърсим компютъра си за файл чрез опцията Search for files, да видим последните документи с който сме работили Recent Documents да осъществим връзка с външен компютър чрез Connect to server, да отворим с файловият менажер на GNOME nautilus иконката Компютър/Computer, който се вижда на Работното поле, да отворим с файловият менажер домашната ни директория. От опцията Desktop отваряме с файлов менажер nautilus нашият Desktop.

От менюто Desktop ни е дадена възможност да: заключваме екрана ( Lock Screen ). За пример представете си че работите в помещение с много хора и ви се наложи да отидете да си направите кафе но искате да защитите вашият Desktop от хора който биха употребили компютъра ви без ваше знание във времето когато ви няма ( при операцията Lock Screen се стартира xscreensaver. За излизаме от GNOME ( тоест да приключим работата с GNOME/ да приключим установената сесия за работа ) се използва Опцията Изход/Log Out. Опцията About Gnome/ За GNOME  ни дава информация за проекта GNOME както и за текущата версия на GNOME който използваме. Опцията Help/Помощ стартира GNOME Help Browser ( Помощ за GNOME ). Ако имате някакви затруднения с разбирането на GNOME или имате запитване на което не можете да си отговорите свързано с GNOME първото място където трябва да проверите е GNOME Help Browser. От Опцията System Settings / Системни настройки и опцията Preferences / Предпочитания. Имате възможност за промяна на различни параметри свързани със вашият GNOME, всичко което виждате в Настройки е част от gnome-control-center който пък е контролният център на графичната среда GNOME. gnome-control-center ви дава опций за моделиране на GNOME по вашо предпочитание. GNOME ни дава лесен начин за добавяне на още панели както и за нанасяне на промени по текущите панели, това може да бъде постигнато като ( позиционираме курсора на мишката върху някой от двата панела който виждаме натискаме последен бутон на мишката след което виждаме падащо меню което ни дава различни опции като: Add to Panel... ( Добави към панел ), Delete this panel... ( Изтрий този панел ), Properties... (Аксесоари), New Panel... ( Нов Панел ), Help... ( Помощ ), About Panels ( За панели ) ни дава малко информация относно панелите. Съответно опцията ( Добави към Панел ) ни дава възможност да добавим Нов аплет/приложение към нашият панел, Изтрий този панел както предполагате премахва текущият панел, Аксесоари ни дава възможност да променяме ширината на панела както и изгледа на панела, неговата насоченост ( вертикално или хоризонтално ), дали да се крие автоматично и т.н.. Чрез Нов Панел можем да добавим нов панел към GNOME и да го настройм спрямо нашите нужди чрез опцията Аксесоари. Работата с прозорците в GNOME не се различава от коя да е друга модерна графична среда като имате възможност да Максимизирате да Минимизирате да скривате прозореца и да го затваряте.
- Въпроси?

Преглед на GNOME приложения
==========================
След като направихме бърз преглед на графичната среда GNOME, сега ще ви запозная с важни програми който правят работата ни с GNOME цялостно ясно е че една графична среда сама по себе си не може да задоволи разнообразните нужди и желания на потребителя. За целта обикновенно в операционните системи се използва допълнителен софтуер който сам по себе си не е част от графичната среда но използва нейните възможности за рисуване и управление на прозорците както и за вътрешна комуникация с други активни програми. GNOME като графична среда също влиза в това число. Възникват различни въпроси като. Има ли Българо - Английски речник за GNOME? Можем ли да записваме Дискове/ДВД-та под GNOME?
 Как да създаваме текстови документи в GNOME? Има ли приложения за разглеждане на Интернет Страници за комуникация с FTP Сервери, чат приложения,ICQ, какви игри има за GNOME и т.н.?
В останлото време от лекцияата ще се опитам да влея поне малко светлина по горе посочените въпроси.
В1: Има ли Българо - Английски речник за GNOME?
О1: Да нарича се gbgoffice и работи прекрасно.

В2: Можем ли да записваме Дискове/ДВД-та под GNOME?
О2: Да за целта трябва да използвате gnomebaker, програмата е доста интуитивна и няма да имате проблем
с записването на Дискове/ДВД-та. Освен това GNOME има интегриран CD/DVD Creator при поставяне на диск без данни във вашото CD записващо устройство ви излиза прозорец който ви подканва да добавите информацията която желаете да запишете (чрез Drag & Drop) след което за потвърждение на записа да натиснете Write Contents to CD ( Запиши Съдържанието на CD ).

В3: Как да създаваме и четем документи в GNOME?

О3: Можете да използвате gnumeric ако имате нужда да създавате таблици подобни на тези в MSExcel,
Ако имате нужда от офис пакет подобен на Microsoft Office Можете да използвате Open Office.org или AbiWord.
Ако имате нужда от програма за създаване на диаграми под GNOME можете да използвате Dia.
За обикновено четене и писане на обикновенни текстови файлове можете да използвате gedit или gvim.
gedit е мощен текстов редактор и е от малкото тексови редактори който съм виждал поддържащи вложени табове. ( тука давам пример за вложени табове ). За разглеждане на PDF под GNOME можем да използваме програмата gpdf ( PDF Viewer ), Fedora Core 4 е екипирана с прекрасна програма за отваряне на PDF и PostScript файлове която се нарича evince.

В4: Имаме ли възможност за графична обработка на изображения?
О4: да за целта най-често се употребява
Да с The GIMP или sodipodi, blender, inkscape.
За хора който идват от света на MS Windows и ползват Фото Шоп GIMP би бил от сериозен интерес.

В5: Има ли приложения за разглеждане на Интернет Страници за комуникация с FTP Сервери, чат приложения,ICQ?
О5: За IRC GNOME e снабден с xchat, за FTP клиент можете да ползвате gftp, за разнообразни chat протоколи можете да използвате GAIM - Internet Messanger ( Интернет Вестоносец ) , GNOME идва с собствен браузър който се нарича Epiphany.За сваляне на фаилове с GNOME можете да използвате gwget, за проверка на пощата GNOME е снабден с прекрасен мейл клиент който м/ду другото поддържа и GroupWare подобно на Microsoft Outlook Express.
Ако имате нужда от Видео Конференций под GNOME можете да използвате GnomeMeeting (VOIP). Ако сте фенове на новият транспортен протокол наречен Jabber GNOME ви дава възможност да използвате Gabber, Gabber e графичен клиент за транспортния протокол Jabber предназначен за GNOME. За да ползвате Торенти под GNOME ще ви бъде нужен допълнителният пакет bittorrent-gui. Ако искате да управлявате отдалечено чрез терминален сервер или VNC Windows машина можете да използвате Terminal Server Client.

В6: Има ли програми за диагностика в GNOME?

О6: Чрез gnome-system-monitor в менютата на Applications  ( Апликаций ) Можете да го намерите под името ( System Monitor ). ( Applications -> Examine System Log Files ). Ако компютърът ви е в мрежа и имате нужда да проверите дали свързаността с други компютри от мрежата е налична GNOME идва с програма която се нарича Network Tools ( Мрежови Инструменти ). Network Tools ви дава възможност да ping-вате traceroute-вате, да сканирате портове на отдалечен компютър, да преобразувате домейн имена в IP адреси, както и да търси информация свързана със специфичен домейн в Интернет ( Whois ), ( Hardware browser ) / Хардуерен Браъзър /usr/share/hwbrowser/hwbrowser.


В7: Има ли системни инструменти в GNOME?
O7: GNOME идва и с малка програма за форматиране на Дискети тя се нарича gfloppy. За архивиране и деархивиране GNOME използва програмата file-roller. Освен това GNOME е воуръжен с прекрасна терминална програма която се нарича gnome-terminal. gnome-terminal поддържа табове и това е едно от многото неща поради който го използвам. Ако някога ви се наложи да нацепите твърдият си диск на части ( повечето Windows потребители на Windows системи познават Partition Magic ), можете да използвате gparted. Друга полезна програма която бихте могли да ползвате и е част от GNOME това е програмата revelation ( откриване ).
Revelation е програма която ви дава възможност да записвате и защитавате с парола група от пароли който вие използвате за идентифициране на различни места в Internet или на вашото работно място. Ако желаете да станете разработчик на GNOME и да създавате приложения можете да използвате glade-2. Вероятно се питате как можете да завате периодични задачи за по късно изпълнение подобно на функционалността предлагана от MS Windows Task Scheduler. Отговорът е Да можете да използвате програмата gnome-scheduler, за целта. GNOME е екипиран и с програма за редактиране на вашите менюта (Applications, Places, Desktop) на GNOME panel и това е програмата gconf-editor. GNOME e снабден и с малка програмка за съзвадане на screenshot-и програмата се нарича gnome-screenshot.

В7: Има ли инструменти в гноме за Мултимедия ( Слушане на музика / Гледане на филми / Разглеждане на картинки )
О7: Да GNOME идва с плейър който е част от самата среда и се нарича Totem. Totem използва специялен мултимедиен фреймуорк наречен GStreamer, GStreamer дава възможност на Totem да може да пуска различни
поточни Видео и Аудио формати не е съвършено добър и вероятно няма да успее да ви пусне всеки мултимедиен формат който му подадете но като цяло се държи порядъчно добре с Аудио и Видео файлове. За специфичен плейър за филми можете да използвате gmplayer или xmms, zinf или Rhytmbox ( Ритъм Бокс ). За контрол на силата на звука GNOME идва с програма наречена gnome-volume-control ( Applications -> Volume Control ). За извличане на Аудио Дискове под GNOME можете да ползвате Sound Juicer ( Звуко изтисквач ) или програмата Grip. Компонента за разглеждане на картинки който е част от самата графична среда се нарича Eye of the GNOME ( Окото на GNOME ), за съжаление EOG не ни дава възможност да разглеждаме картинки рекурсивно тоест да можете да разглеждате група от картинки в дадена папка сменяйки на следващата картинка с бутон от програмния интерфейс, за да може да постигнете това под GNOME препоръчвам ви да използвате програмата gqview gqview е пракрасна програма за разглеждане на изображения в това ще се убедите сами.

B9: Има ли игри за GNOME?
О7: Да в GNOME идва с група вградени игри намиращи се в пакета gnome-games, това са игри предназначени главно за развиване на логиката и те не биха имали голяма стойност за средностатистическият gamer но въпреки това са забавни за хора който обичат да си тормозят главите ;].

В10: Има ли програми за Web Developer-и в GNOME?
В10: Да такива програми са например Bluefish и NVU, cssed, peacock.

В11: Открих Бъг в GNOME мога ли да осведомя неговите разработчици?
О11: Ако си мислите, че сте намерили проблем в GNOME който е повторим тоест след набор от действия приложение което е част от проекта GNOME или целият ви GNOME е спрял да работи проверете дали проблема който сте открили вече не е съобщен и решен на http://bugs.gnome.org и ако проблема не фигурира там моля използвайте инструмента bug-buddy който ще ви преведе през поредица от въпроси на който трябва да отговорите след което проблема ще бъде пратен до разработчиците на GNOME и ще бъде решен в близкото бъдеще.

Приложенията който споменах и разгледах повърхностно далеч не илюстрират всичко което можете да правите с GNOME. Оставям на заинтересовалите се нелеката задача да се запознаят с неразгледаните програми както и да се забавляват и радват на гъвкавостта и красотата на GNOME.


Заключение
==========

Като заключение на всичко казано от мене за GNOME ще добавя, че GNOME е прекрасна графична среда и работата направена да бъде максимално улеснена и удобна за потребителя. Основните компоненти на GNOME са писани на езика C което води до сравнително бързо изпълнение на основните компоненти на GNOME и до сравнително оптималната употреба на ресурсите на комютърът ви. GNOME е направен за хора който обичат изчистения и стандартизиран интерфейс направен е да бъде максимално удобен за работа от крайният потребител, освен това минималните изисквания за да ви работи GNOME добре са сравнително ниски на Машина на 450 Мhz с 256 MB Ram, GNOME би работил порядъчно добре.
    

Библиография:
http://primates.ximian.com/~miguel/gnome-history.html
http://www.togaware.com/linux/survivor/History_Unix.shtml
http://www.gnome.org/

Връзки:
http://gnome.cult.bg/
http://www.gnomedesktop.org/
http://art.gnome.org
http://gnome-look.org
http://gnomefiles.org
http://gnome-apps.org
http://gnome-hacks.jodrell.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/GNOME
http://freedesktop.org/
http://www.freebsd.org/gnome/

Терминология:
графична среда - съвкупност от базисен графичен интерфейс и графични програми даващи възможност за пълноценна потребителска работа с графичен интерфейс.
 

 


Коментирай свободно: