История на мултимедийните системи и технологии

- Секция Мултимедия

 

Развитието на науката и техниката през всички векове е водело до създаването на нови методи и технологии за представяне на информацията. Така например развитието на механиката е довело до появата на книгопечатането, а развитието на електротехниката - на радиото и телевизията. Развитието на електрониката води до появата на нови носители на информация - механични, магнитни и оптични. Появата на компютрите води до създаването на нов метод за съхраняване и представяне на информацията - мултимедия. Вестниците са може би първата масова комуникационна медия, използваща текст, графики и изображения.
 
Важните дати в развитието на мултимедиините системи и технологии могат да бъдат разделени на две основни групи: преди поява на компютрите и след тяхната поява.
 
Преди поява на компютрите
 
В таблица 1. е дадена хронология на основните открития и тяхнотовлияние върху съвременните мултимедиини елементи и технологии.


Таблица 1

 
След поява на компютрите
 


С разработването на първите компютри думата мултимедия придобива нов смисъл, тъй като се появяват нови технологии за обработване, съхраняване и разпространение на информация (таблица 2).

Таблица 2.

 


Коментирай свободно: