Инсталиране на Windows XP без употребата на boot диск

- Секция Компютри

Инсталирането на Windows ХР през MSDOS се извършва в случаите, когато няма бутабъл диск или инсталационните файлове са на втория дял на твърдия диск. Предаварително трябва да сте сигурни, че компютъра притежава всичко необходимо.

Необходими условия

1. Инсталационни файлове на Windows XP

2. Startup дискета за Win98 с файл Smartdrv.exe в нея.  В случай, че не съществува в тази дискета, файлът може да се копира от друга дискета или от инсталационните файлове на Win98 или WmME

3. Създаден и форматиран дял на хард диска - FAT32

4. Достатьчно място на хард диска

5. В случай на специфични драйвери, които ХР може да не поддържа, да бъдат на лице за допълнителна инсталация.

Действия

1. В BIOS-а направете настройките -First boot Floppy, Third boot CD

2. Стартирайте със системната дискета и след това CD support

3. Форматирайте диска

4. След излизането в промпта,  нашишете smartdrv.exe -> Enter (Заб.  Без smartdrv.exe инсталацията е дълга и досадна)

5. Посочете пътя до инсталационните файлове и по-точно до I386,  (например D: cdI386) -> Enter

6. След влизането в тази папка, напишете winnt.exe. Инсталацията започва

7. В  новия   прозорец  изпишете  пътя  до  инсталационните  папкки  (I386).Обикновено, по подразбиране излиза същия път, както е посочен в т.5. Започва копирането на  необходимите инсталационни файлове на твърдия диск. След приключването излиза следното съобщение:

"The MS-DOS based portion of Setup is complete. Setup will now restart your computer. After the computer restarts, Windows XP Setup will continue. If there is a floppy disk in drive A:, remove it now. Press Enter to restart your computer and continue Windows XP Setup."

8. Махнете дискета и потвърдете с Enter.

9. След рестартирането в следващия прозрец се появява познатия екран за инталация

10. Следвайте указанията за инсталация както обикновено. He забряваяйте да си запишете предварително серийния номер.


Коментирай свободно: