Хенри Мортън Стенли 1841-1904

- Секция География

Хенри Мортън СтенлиИстинското име на Стенли е Джон Роуландс. Той бил роден в Уелс, Англия, но на 15 години тайно емигрирал В САЩ. Богатият търговец Джон Мортън Стенли му дал образование и го осиновил.

През 1869 г. като кореспондент на вестник „Ню Йорк хералд" Хенри Стенли бил изпратен в Африка да отрази тържественото откриване на Суецкия канал (17 ноември 1869 г.) и да търси безследно изчезналия Дейвид Ливингстън. През март 1871 г. от остров Занзибар Стенли се отправил към вътрешността на континента. На 10 ноември 1871 г. открил тежко болния Ливингстън в Уджиджи, на източния бряг на езерото Танганика. Моралната и материална подкрепа на Стенли спасили Ливингстън. После двамата изследвали северната част на Танганика. Ливингстън отказал да се завърне в Лондон, но изпратил по Стенли дневника си.

Стенли предприел още три експедиции в Африка. През 1854-1877 г. той тръгнал от Занзибар и първи преминал Централна Африка от изток на запад. Установил очертанията на езерото Виктория и до­казал твърденията на Спиик. Стенли открил също река Кагера и езерото Едуард. Обиколил Танганика и установил, че река Луалаба е приток на река Конго. Плавайки по течението, Стенли стигнал до устието на Конго в Атлантическия океан. През 1879-1884 г. Стенли бил на служба при крал Леополд II и участвал в белгийската колонизация на басейна на Конго. През 1887-1889 г. Стенли още веднъж пресякъл Централна Африка, но от запад на изток. Изследвал река Аруви-ми, десен приток на Конго, и установил, че езерото Едуард се отнася към водос­борния басейн на Нил.

 Пътешествията му имали голямо значение за опоз­наването на Централна Африка и разкрили пъ­тя за колонизирането й от европейците.

Срещата на Стенли с Ливингстън в за­тънтеното африканско кътче край Танга­ника започнала с фразата, останала в ис­торията на големите откривателски пъте­шествия. Стенли пристъпил към Либингстън, протегнал ръка и попитал: „Вие, сте доктор Ливингстън, предполагам?"


Коментирай свободно: