АЛПИЙСКИ КОШЕР РОЖЕ ДЕЛОН - Предимства и недостатъци на алпийския кошер.

- Секция Биология

Основното предимство на кошерите „Роже Делон" е, че с много добре организирания въздухообмен и правилно подбрания си обем те се доближават до идеалните естествени условия за пчелните семейства - хралупите. В алпийските кошери пчелните семейства по-лесно поддържат оптимален микроклимат, което подпомага благоприятното им зимуване с малък разход на храна и малък зимен подмор. Поради това през зимата семействата не се нуждаят от допълнително затопляне с възглавници и други материали и отпадат трудоемките операции по стесняване, разширяване и затопляне на пчелните гнезда. Значително се намалява и разходът на мед за отглеждане на пило, т. е. изразходва се по-малко мед за отглеждане на една пчела.
Поради добрия въздухообмен в кошерите от тази система по принцип няма проблеми с влагата и плесените през зимата. В кошерите „Роже Делон" семействата имат по-интензивно пролетно развитие, по-рядко страдат от болести и имат по-висока продуктивност. Тази разлика е особено очевидна в неблагоприятни години, когато добивите от алпийските кошери са многократно по-високи в сравнение с кошерите от останалите системи.
Алпийският кошер е не само по-производителен от останалите системи кошери, но е и лесен за изработка и евтин. За направата му се изразходва 2-3 пъти по-малко дървен материал.
Предимство на алпийския кошер е, че корпусите са много леки и удобни за работа - един корпус с пълни пити тежи само 16 кг, от които медът е около 11 кг. Съществено предимство на тази система са и неговите рамки. Те не се зателват и восъчните основи се монтират лесно и бързо, като техният размер съответства на максималните възможности на пчелите да ги запълват с нектар. В същото време питите са достатъчно здрави, за да не се чупят при центрофугиране на високи обороти.
Поради малките си размери кошерите от системата „Роже Делон" са компактни и при транспортиране добре запълват обема на превозното средство. Компактността им позволява пространството в пчелина да се използва много икономично. Създателят Роже Делон, например, разполагал кошерите си по четири в една линия с общо дъно и общ покрив, за да бъдат по-устойчиви на бушуващите в Алпите силни ветрове. При нашите климатични условия такова блоково разположение на кошерите не е наложително.
В алпийските кошери, за разлика от други системи, няма необходимост да се оставят вътре резервни пити по време на зимуването. Вертикалните кошери, каквито се явяват и „алпийците", изискват хранителните запаси да се намират над гнездото.
Кошерите Роже Делон са много подходящи и за майкопроизводство, работа с повече от едно семейство, а също и за получаване на монофлорен мед, както и мед на пити.
След всички посочени преимущества на алпийските кошери трябва да се посочат и някои техни недостатъци. Например, ако в района на пчеларстване има много силна паша и особено ако има няколко главни паши една след друга (акация, липа и т.н.), то е по-добре да бъде избрана друга система (Лангстрот - Рут). Причина за това е фактът, че за оползотворяването на такава обилна паша при работа с алпийските кошери ще се наложи да се поставят много корпуси (7 и повече). Това прави кошерите много високи (1,5-2 м) и за обслужването им е необходима стълба. Те са нестабилни и се налага да се привързват към колове, дървета и др. Поради това алпийските кошери не се препоръчват за райони с обилна паша.


Коментирай свободно: