АЛПИЙСКИ КОШЕР РОЖЕ ДЕЛОН - Особености на работата с алпийския кошер Роже Делон

- Секция Биология

Заселването на алпийския кошер може да стане с рояци, с отводки от същия тип кошер или чрез прехвърляне на семейства от други системи кошери. Прехвърлянето се извършва като алпийският корпус, зареден с рамки с восъчни основи, се поставя върху рамките на другия кошер. Гнездото на кошера от другата система предварително трябва да е ограничено така, че размерите на отвора да съвпаднат с размерите на алпийския корпус. Щом пчелите изградят основите в корпуса, под него се поставя нов корпус също с восъчни основи. Когато пчелите изградят питите в двата корпуса и майката започне да снася яйца в долния корпус между двата корпуса се вмъква трети. След като пчелите напълно изградят своето гнездо в новия кошер, долният плодник се отстранява и трите корпуса се поставят върху свое дъно на мястото на стария кошер.
Обслужването на алпийския кошер през годината протича по следния начин:
1/ При първата пролетна паша към двата оставени за презимуване корпуса се добавя трети. Той е зареден с изградени пити и се поставя под двата корпуса. Целта е да се създаде по-благоприятен температурен режим в горните корпуси с пило, който да активира пчелната майка и да се увеличи яйце снасянето.
2/ Когато пчелната паша вече е стабилна между двата горни корпуса се поставя четвърти. Щом пчелите изградят основите в този корпус се добавя нов, пети корпус, отново под най-горния. След изграждането на питите и в пети корпус се поставя шести, но вече между третия и четвъртия. Това се прави, за да се ограничи движението на майката в трите долни корпуса и да се възпрепятства роенето.
3/ При така посочената схема за събиране на мед се използват от един до пет корпуса в зависимост от силата на семейството и силата на пчелната паша. Ако и шестия корпус се запълни с мед, той трябва да се центрофугира, като корпусът с центрофугираните пити се поставя под корпуса пълен с нектар.
4/ След приключването на главната паша и почистването на центрофугираните пити от пчелите празните корпуси се прибират. Пчелното семейство остава на три корпуса, като в горния са хранителните запаси, в средния - пилото и в долния - събрания пчелен прашец. След излюпването на последното пило късно през есента пчелното кълбо се сформира в средния корпус под хранителните запаси. Препоръчва се долния корпус да се свали. Пчелите остават да зимуват на два корпуса с отворен долен вход.
Кошерът „Роже Делон" обикновено се използва за работа с едно семейство, но в него винаги има възможност един корпус да се използва като нуклеус за оплождане на майката.
Алпийските кошери успешно може да се използват и за презимуване на запасни оплодени майки. За целта един или два корпуса със запасни майки се поставят върху корпусите на нормално семейство. През пролетта, след като младите майки се придадат на осиротелите семейства останалите пчели от запасните корпуси се обединяват с главното семейство, а излишните пити се прибират в склада или се използват за подхранване.


Коментирай свободно: