АЛПИЙСКИ КОШЕР РОЖЕ ДЕЛОН - Описание на устройството.

- Секция Биология

Алпийският кошер е от типа много корпусни кошери, но в отличие от традиционните конструкции той има само една прелетна дъска и няма разделителни решетки, както и отвори за вентилация.
Кошерът е така конструиран, че свежият, богат на кислород въздух, се изкачва нагоре. В резултат на жизнената дейност на пчелите той се насища с въглероден диоксид, пари и продукти от обмяната, става влажен и тежък, като се спуска надолу и се изхвърля от кошера. Хранилката, намираща се най-отгоре, играе ролята и на въздушна възглавница и не позволява образуването на конденз. Капакът на кошера има дебелина 30 мм и предпазва пчелите от прегряване и охлаждане. Дъното е подвижно (дебелина 300 мм) и всяка пролет се заменя с ново, а прелетната дъска е с наклон 45°. Прелката е с височина 7 мм и широчина 300 мм.
Една от съществените особености на алпийския кошер са неговите рамки. Те се състоят от горна носеща летвичка с размери 320/25/9 мм и монтирана към нея П-образна тел с обща дължина 730 мм и дебелина 3 мм. Металната рамка се захваща към носещата летвичка, като се вкарва през два странични отвора. Основата се монтира, като се вкарва през специални прорези на горната летвичка. Така получените рамки не се зателват и восъчните основи се монтират бързо.
Корпусите на кошера са с размери 360/338/230 мм, като дебелината на дъските е 30 мм. В един корпус се поместват 8 рамки с размери 320/215 мм.
Към конструкцията принадлежи и капака на кошера, който едновременно е капак и на хранилката, както и притискащата рамка, която служи за фиксиране на тавана на кошера в неподвижно положение. Към принадлежностите на кошера спада също и касета за образуване на маточници и събиране на пчелно млечице.
Трябва да се отбележи, че така описаната оригинална конструкция на алпийския кошер е претърпяла някои изменения с оглед по-пълното й приспособяване към нашите условия. В нашата страна оригиналното подвижно дъно е заменено с дълбоко, многофункционално дъно с две прелетни дъски една над друга. На равнището на първата прелка може да се постави вътрешен прашецоуловител, а на равнището на втората - плътна дънна дъска или вентилационна мрежа.
Основната конфигурация на „побългарената" система включва 4 корпуса, дълбоко дъно, покривна дъска с отвор за пластмасова хранилка и капак. Всички корпуси имат кръгли прелки с диаметър 22 мм и прелетни дъсчици за затваряне на входовете при нужда. Оригиналните рамки на Роже Делон са заменени с дървени, които обаче е необходимо да се зателват.


Коментирай свободно: