abios

 
Пълно наименование: Advanced Basic Input/Output System

Разширена основна входно-изходна система набор от входно-изходни сервизни процедури, проектирани да поддържат многозадач­ност и защитен режим, които са вграде­ни в персоналните компютри от серията IBM PS/2.


Виж също: BIOS



Коментирай свободно:

Send error button

Вземи линк: