Видео декодер

- Секция Мултимедия

    За използване на аналогова видео информация в ММП се налага нейното превръщане в цифров вид. Това превръщане се нарича дигитализиране. То се извършва от видео прехващаща карта (видео декодер, фрейм грабер), която конвертира всеки кадър в серии от растерни изображения, които могат да бъдат възпроизвеждани и обработвани от персонален компютър.

    1. Видове декодери
    Днес съществуват основно пет типа видеодекодери: аналогови M-JPEG, аналогови MPEG, цифрови (DV), комбинация аналогови/DV и други (използващи кодеци като Indeo или са специализирани и скъпи декодери). Видео декодерите могат да бъдат разделени и като такива, които работят в реално време (имат висока цена) и такива, които не работят в реално време.
    Видео декодерите са проектирани да приемат определен тип видео сигнал: PAL, SECAM, NTSC, композитен, компонентен, S-Video, DV и др. Всички декодери имат максимална разделителна способност и максимална кадрова честота. Някои от тях имат и максимална скорост на трансфер на данни. Най- евтините системи имат максимална разделителна способност 320x240 (и дори по-ниска). По-скъпите декодери поддържат 640x480 или 720x480, като могат да работят и с по-ниска разделителна способност. За получаване на качествено цифрово видео е необходимо декодерът да поддържа 30 кадъра за секунда. Добрите прихващащи системи имат скорост на трансфер поне 3,6 MB/s.
    Аналоговите M-JPEG декодери са първите, които са имали възможност да прехващат аналогов видеосигнал. Днес те са сравнително евтини, но отстъпват по показатели на MPEG и DVдекодерите.
    Аналоговите MPEG декодери са две разновидности: едните поддържат MPEG-1, а другите - MPEG-2. За получаване на висококачествено цифрово видео (и евентуално записване на ММП на DVD) е необходимо използване на декодер, поддържащ MPEG-2. Декодерите, които поддържат MPEG-1 дават по-ниско качество, което зависи и от производителя на прехващащата карта.
    Цифрови (DV) декодерите могат да работят само с цифрови камери или цифрови видеокасетофони. Тези системи също се разделят на две категории: вътрешни и външни, в зависимост от това, къде се намират декодиращите схеми. Най-ранните декодери са използвали схемите на цифровите видеокамери, за да обработват видеосигнала. Те притежават възможност за приемане на цифрова видеопоредица от камерата. След това могат да конвертират сигнала в друг видео формат (например AVI или ASF) и да го изпратят обратно на камерата за запис. Предимство на DV декодерите е, че могат да се свързват и управляват цифрова видеокамера или цифров видеокасетофон посредством интерфейса IEEE 1394 (Fireware).
 
    Комбинираните аналогови/DV декодери могат да приемат сигнали както от стандартен аналогов вход, така и от DV камери. Тези системи предлагат гъвкаво решение в случаи, когато в ММП трябва да се използва видео информация записана в аналогов и цифров вид.
 
  
    2.Състав на комбиниран аналогов/DVдекодер
 

 
                     
     Фиг. 1. Видеодекодер CanopusADVC1394
 
    Една съвременна универсална видео прехващаща карта (фиг.1) се състои от следните основни компоненти:
   
    • интерфейс за връзка с компютъра (PCI, AGP);
    • видео входове (аналогови и цифрови);
    • видео изходи (аналогови и цифрови);
    • аудио вход/изход;
    • аналогово-цифров преобразувател (АЦП);
    • цифрово-аналогов преобразувател (ЦАП);
    • видео енкодер;
    • видео декодер;
    • аудио енкодер/декодер.
   
   3. Принцип на работа при прехващане на аналогов видеосигнал
 
    Принципът на работа на видео прехващаща карта е следния:
   
    • след приемане на аналоговия видеосигнал, картата го разделя на съставни части (YUV или RGB) и ги изпраща към аналогово-цифров преобразувател (АЦП);
    • АЦП дигитализира информацията за всеки кадър;
    • цифровото представяне на изображението се записва в собствена памет, като съдържанието на буфера се обновява с честотата на смяна на кадрите, т.е. на всеки 40 ms;
    • ако картата притежава вграден кодек се извършва кодиране на изображението;
    • извършва се запис на твърдия диск;
    • пристъпва се към дигитализирането на следващия кадър.

Коментирай свободно: