паспорт
1. Официален документ, удостоверяващ самоличността и гражданството - "задграничен паспорт"; "личен паспорт".
2. Документ, който удостоверява някакви факти - "имунизационен паспорт".
3. Регистрационно свидетелство на превозно средство.
4. Технически документ с данни за машина, уред, апаратура и др.


Вземи линк: