парк
1. Голяма градина с алеи и насаждения - "Разходихме се в парка".
2. Място, в което се съхраняват природна забележителност, животински или растителни видове; резерват - "Национален парк Витоша".
3. Съвкупността от превозни средства - "Градски автомобилен парк".
4. Място за съхраняване и ремонт на превозни средства и техника.


Вземи линк: