парче
1. Къс, част от нещо - "Отряза му голямо парче от тортата".
2. Отделен брой от нещо.
3. [разг.] Мелодия, песен, музикално изпълнение - "Групата представи най-новите си парчета".
4. [жарг.] Хубаво момиче.
5. [прен.] Работя на парче - получавам възнаграждение за всеки изработен предмет поотделно.
6. [прен.] За парче хляб - срещу нищожно заплащане.
7. [прен.] От парче месо - отглеждам от пеленаче, от бебе.


Вземи линк: