abandon


I. 1. напускам, изоставям, отказвам се от
to ABANDON a prosecution юр. прекратявам наказателно преследване
2. зарязвам, занемарявам
3. refl предавам се/отдавам се изцяло (to на) (отчаяние, страсти и пр.)
to ABANDON oneself to the idea примирявам се с мисълта/идеята
II. n увлечение, страст, невъздържаност

Send error button

Вземи линк: