Полезни статии по Компютри

N
Статия
 
1.  Инсталиране на xmms под Ubuntu
2.  Прехващане на telnet сесия
3.  Архитектура на дисковата памет- Част 3
4.  Процесори матрици- SIMD процесори- Част 1
5.  Умения за инсталиране на Gnu/Linux
6.  Въведение в паралелната обработка- Част 1
7.  Архитектура на паметта в паралелните компютри
8.  Графични среди под GNU/Linux
9.  Процесори матрици- SIMD процесори- Част 2
10.  Бързо и лесно компилиране на ffmpeg и vlc-0.9.8a под Debian 4.0
11.  Паралелни компютри с потоково управление- Част 2
12.  Положителни и отрицателни черти на Gnu/Linux
13.  Систолични процесори- Част 2
14.  Комуникационни мрежи- Част 3
15.  Основни принципи на работата на конвейера- Част 1
16.  Архитектура на дисковата памет- Част 1
17.  GNU/Linux
18.  Историята на GNOME
19.  Примерна инсталация на Fedora Core 4
20.  Паралелни компютри с потоково управление- Част 1