тясна ивичка
[словосъч.] парцалче, късче, парченце, стружка


Вземи линк: