тясна дружба
[словосъч.] общуване, взаимност, духовна връзка


Вземи линк: